Wspólna Szansa to pierwsza ogólnopolska loteria charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych. Dla partnerów projektu to wyjątkowa możliwość promocji społecznie odpowiedzialnego biznesu, wartości obowiązujących w firmie oraz nauka tolerancji i empatii pracowników i klientów.

Loteria charytatywna na rzecz najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych

Czym jest praca dla osób niepełnosprawnych?


Paweł, lat 28, pracownik fizyczny, niepełnosprawność ruchowa

Praca jest dla niego wszystkim, pozwoliła mu otworzyć się na świat i zmotywowała do wyjścia z domu. Jeszcze 4 lata temu był zagrożony wykluczeniem społecznym. Zamknięty w sobie, nie miał kontaktu z otoczeniem. Dziś wie, że jego niepełnosprawność nie stanowi bariery w przykładnym wykonywaniu powierzonych mu obowiązków. Realizuje się zawodowo, jest otwarty na ludzi, szuka dziewczyny i nie opuszcza meczów Legii. Czuje się spełniony i samodzielny.

Pobierz materiały informacyjne na temat projektu "Wspólna Szansa"

Fundacja Wspólnych Szans

Ul. Jakuba Mortkowicza 5

02-823 Warszawa

kontakt@wspolnaszansa.pl

tel. 22 729 40 04 wew. 106